For Employer

EN — Recruitment agency «MULTIPROJECT»

Recruitment agency “MULTIPROJECT” is a national supplier in the field of education and employment services. Licensed international recruitment agency. We encourage you to familiarize with our views, see our principles and results, and realize that the choice of the right partner is a major challenge.

Licence *********

* Level А — Provision of the national level services
* Level АА — The most dynamically developing company in a time of political and economic crisis in the country
* Level ААА — The participation and support of public programs for the protection of social rights of the working population. Fighting and liquidation of the «black market» labor.

 

We are recruiting the candidates and employees from the East into the following countries: Czech Republic, Poland, Slovak Republic, Lithuania, Estonia, Finland, Latvia, Hungary, USA, Germany. The high quality of candidate recruitment through the tests qualified directly in Ukraine.

* Cooperation based on the contract with timeline/deadline
* Large private base of employees – about 122.000 candidates
* The largest private network in Ukraine – more than 15 offices.
* Employee replacement guarantee
* Convenient seasonality
* Wide range of specialists and unskilled workers
* Monthly we recruit more than 450 candidates for European companies.

Dla Pracodawcy

PL — Agencja «MULTIPROJECT»

Agencja „MULTIPROJECT” licencjowany lider w zakresie usług rekrutacyjnych i edukacyjnych na Ukainie. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi poglądami i oceną jakośći przedstawianych usług. Wyczuwamy, że wybór odpowiedniego partnera jest poważnym wyzwaniem.

Licencja ********

* Klasa А — Predstawienie usług na poziomie krajowym
* Klasa АА — Najbardziej dynamicznie rozwijającą się firmą w czasie kryzysu politycznego i gospodarczego w kraju
* Klasa ААА — Udział i wsparcie programów publicznych w zakresie ochrony praw socjalnych ludności czynnej zawodowo. Walka z «czarnym rynkiem» pracy na Ukrainie.

Rekrutujemy pracówników ze Wshodu do: Finlandii, Łotwy, Polski, Słowacji, Czech, Finlandii, Estonii, Litwy, Łotwy, USA, Węgry.Wysoka jakość rekrutacji kandydatów pośrednictwem testów kwalifikacyjnych bezpośrednio na Ukrainie.

* Gwarancja wymiany pracownika
* Wygodna sezonowość.
* Najwieksza własna sieć na Ukrainie — 15 biur
* Współpraca na podstawie umowy – legalnie i bezpiecznie z gwarancją jakości i „deadline — u”
* Duźa baza pracówników – około 122 000 osób
* Szeroki wybór specjalistów i niewykwalifikowanych pracowników
* Co miesiąc rekrutujemy ponad 450 kandydatów dla europejskich pracodawców

* Leasing/Outsorcing
* Pośrednictwo
* Praca Tymczasowa
* Praca Stała

Okres oczekiwania pracownika- juź od 7 dni.

PL — Agencja «MULTIPROJECT»

Agencja „MULTIPROJECT” licencjowany lider w zakresie usług rekrutacyjnych i edukacyjnych na Ukainie. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi poglądami i oceną jakośći przedstawianych usług. Wyczuwamy, że wybór odpowiedniego partnera jest poważnym wyzwaniem.

Licencja AE637118

* Klasa А — Predstawienie usług na poziomie krajowym
* Klasa АА — Najbardziej dynamicznie rozwijającą się firmą w czasie kryzysu politycznego i gospodarczego w kraju
* Klasa ААА — Udział i wsparcie programów publicznych w zakresie ochrony praw socjalnych ludności czynnej zawodowo. Walka z «czarnym rynkiem» pracy na Ukrainie.

Rekrutujemy pracówników ze Wshodu do: Finlandii, Łotwy, Polski, Słowacji, Czech, Finlandii, Estonii, Litwy, Łotwy, USA, Węgry.Wysoka jakość rekrutacji kandydatów pośrednictwem testów kwalifikacyjnych bezpośrednio na Ukrainie.

* Gwarancja wymiany pracownika
* Wygodna sezonowość.
* Najwieksza własna sieć na Ukrainie — 15 biur
* Współpraca na podstawie umowy – legalnie i bezpiecznie z gwarancją jakości i „deadline — u”
* Duźa baza pracówników – około 122 000 osób
* Szeroki wybór specjalistów i niewykwalifikowanych pracowników
* Co miesiąc rekrutujemy ponad 450 kandydatów dla europejskich pracodawców

* Leasing/Outsorcing
* Pośrednictwo
* Praca Tymczasowa
* Praca Stała

Okres oczekiwania pracownika- juź od 7 dni.